Mer om Update System

Från Skåne ända upp i Norrbotten, från små till stora kommuner. Från samarbetskommuner till regioner. Ja vi tillhandahåller *CIM-system med tjänster till alla kommuner för att underlätta deras vardag, våra kunder ser till att vi och våra system ständigt utvecklas.

Det finns en rad olika register på marknaden men inte med de behov som kommunerna behöver få tillgodosedda i sitt dagliga arbete. Därför kallar vi vårt Business för system då kunden använder det som ett arbetsverktyg.

* Customer Involvement Management

Alla som arbetar inom en kommun runt om i Sverige, i första hand inom näringsliv, vet hur det är att ha en kontaktlista i Excel, företag som ska besökas i en lista, flera epost inköp, felaktiga adresser, dyra kreditsystem med poäng m.m. Listan kan göras lång, eller så kan man göra den kort och använda sig av Business.

Historik – ägare har ordet

Bolaget grundades 1995 av min mor Regina Ervik och moderbolaget Regina Ervik AB. Regina hade ett förflutet inom bygg- och fastighetsbranschen med anställning som marknadsekonom där arbete inom ekonomisk fastighetsförvaltning, marknadsföring, projektledning, hyresgästanpassningar, kostnadsuppföljningar, mm. förekom. Under de senare åren blev det att arbeta mer med projektledning och marknadsföring åt fastighetsägare med befintliga lokaler, än med nyproduktion. Problemen var mycket tydliga, då det inte fanns någon samlad information att tillgå, vilket ledde till en dålig service både gentemot hyresintressenterna och fastighetsägarna.

Detta ledde fram till idén att skapa en databas över lediga lokaler/mark, Vakant i eget bolag. Detta system såldes och idag finns tilläggstjänsten Location.

Efter några års verksamhet bad flera kommuner Regina att ta fram en liknande databas över kommunens företag. Det fanns en rad olika företagsregister på marknaden men inte med de behov som kommunerna behövde i sitt dagliga arbete.
Så kom ForReg till.

Jag har varit verksam i bolaget sen 2008 och varit med att utveckla ForReg. Tillsammans skapade vi nya funktioner med ny layout och plattform, ForReg blev Business!

Vi grundande dotterbolaget Update System AB 2015 av anledningen att ett generationsskifte skulle ske framöver och all verksamhet flyttades över i Update. Fusion av bolagen skedde 2022 där Regina Ervik AB fusionerades in i Update System AB och jag tog över verksamheten hösten 2022.

Tillsammans med kollegor och kunder hoppas jag förvalta bolaget och dess tjänster vidare lika fint som vi har gjort i många år.

Annica Gustafsson