Mer om Update System

Från Skåne ända upp i Norrbotten, från små till stora kommuner. Från samarbetskommuner till regioner. Ja vi tillhandahåller *CIM-system med tjänster till alla kommuner för att underlätta deras vardag, våra kunder ser till att vi och våra system ständigt utvecklas.

Det finns en rad olika register på marknaden men inte med de behov som kommunerna behöver få tillgodosedda i sitt dagliga arbete. Därför kallar vi vårt Business och Location för system då kunden använder det som ett arbetsverktyg.

* Customer Involvement Management

Alla som arbetar inom en kommun runt om i Sverige, i första hand inom näringsliv,  vet hur det är att ha en kontaktlista i Excel, företag som ska besökas i en lista, flera epost inköp, felaktiga adresser, dyra kreditsystem med poäng m.m. Listan kan göras lång, eller så kan man göra den kort och använda sig av Business.

Alla som arbetar med etableringar, näringsliv, fastighet, miljö m.fl. Vet hur viktig tiden är för att snabbt kunna ge bästa service. Att inte nå ut till alla ägare, att ett ärende trillar mellan stolarna, listan kan göras lång varför man inte lyckas med en etablering. Eller så använder man Location.

VD har ordet

Har ett förflutet inom bygg- och fastighetsbranschen med anställning som marknadsekonom där arbete inom ekonomisk fastighetsförvaltning, marknadsföring, projektledning, hyresgästanpassningar, kostnadsuppföljningar, mm. förekom. Under de senare åren blev det att arbeta mer med projektledning och marknadsföring åt fastighetsägare med befintliga lokaler, än med nyproduktion. Problemen var mycket tydliga, då det inte fanns någon samlad information att tillgå, vilket ledde till en dålig service både gentemot hyresintressenterna och fastighetsägarna.

Detta ledde fram till idén att skapa en databas över lediga lokaler/mark, Vakant i eget bolag. Detta system såldes och nu har vi Location.

Efter några års verksamhet bad flera kommuner mig att ta fram en liknande databas över kommunens företag. Det fanns en rad olika företagsregister på marknaden men inte med de behov som kommunerna behövde i sitt dagliga arbete. Så kom Business till!

Efter att själv ha arbetat med etableringar och sett hur företagslotsar arbetat samt erfarenheten av Vakant tänkte vi om. Location är ett helt nytt sätt att arbeta och bygger på att stärka relationerna till ägarna (oavsett var de finns) av kommunens lokal-/markutbud.

Företaget startade 19950501. Finns kvar som moderbolag och dotterbolaget Update system startades 20150701.

Regina Ervik – VD och grundare