Mer om Update System

Från Skåne ända upp i Norrbotten, från små till stora kommuner. Från samarbetskommuner till regioner. Ja vi tillhandahåller ett *CIM-system med tjänster till alla kommuner för att underlätta deras vardag, våra kunder ser till att vi och våra system ständigt utvecklas.

Det finns en rad olika företagsregister på marknaden men inte med de behov som kommunerna behöver få tillgodosedda i sitt dagliga arbete. Därför kallar vi vårt Business för system då kunden använder det som ett arbetsverktyg.

Alla som arbetar inom en kommun runt om i Sverige, i första hand inom näringsliv,  vet hur det är att ha en kontaktlista i Excel, företag som ska besökas i en lista, flera epost inköp, felaktiga adresser, dyra kreditsystem med poäng m.m. Listan kan göras lång, eller så kan man göra (den) listan kort och använda sig av Business.

Idag har vi avtal med Sveriges kommuner runt om i hela landet och även offentlig förvaltning.

* Customer Involvement Management

VD har ordet

Har ett förflutet inom bygg- och fastighetsbranschen med anställning som marknadsekonom där arbete inom ekonomisk fastighetsförvaltning, marknadsföring, projektledning, hyresgästanpassningar, kostnadsuppföljningar, mm. förekom. Under de senare åren blev det att arbeta mer med projektledning och marknadsföring åt fastighetsägare med befintliga lokaler, än med nyproduktion. Problemen var mycket tydliga, då det inte fanns någon samlad information att tillgå, vilket ledde till en dålig service både gentemot hyresintressenterna och fastighetsägarna.

Detta ledde fram till idén att skapa en databas över lediga lokaler/mark, Vakant i eget bolag. Detta system har övertagits av Lokalguiden den 1 augusti 2015.

Några år senare bad flera kommuner mig att ta fram en liknande databas över kommunens företag. Det fanns en rad olika företagsregister på marknaden men inte med de behov som kommunerna behövde i sitt dagliga arbete. Så kom Business Företagsregister till!

Vi har idag avtal med Sveriges kommuner och annan offentlig förvaltning. Från Skåne ända upp i Norrbotten, från små kommuner till stora och våra kunder ser till att vi ständigt utvecklar systemet för deras ändamål.

Företaget startade 19950501. Finns kvar som moderbolag och dotterbolaget Update system startades 20150701.

Regina Ervik – VD och grundare