Nyhetsbrev

Untitled Document
Q4
Nu när vi går in i sista kvartalet kan det vara bra att se över vilka system man använder idag och vilka system som kan vara aktuella till nästa år.
Ni vet väl om att Business har flera funktioner som täcker flera system?
Läs mer här
Tips
Nu kan det vara läge att titta igenom sina nystartade företag och se hur många man når ut till med sin information. Kanske är det läge för ett brevutskick eller en telefonkontakt för att få in fler kontakter?
Ringa företag
Business är ett CIM-system
Customer Involvement Management, vilket är ytterligare ett steg än CRM.
Vi involverar kunden i vår produkt och affärsutveckling för att kunna identifiera och utveckla möjligheter tillsammans.

Vi började med att leverera företagsuppgifter och nu tack vare våra kunder kan man skapa listor, noteringar, skicka e-post, ta ut nystartade, bjuda in till event och mycket mer.

Tillsammans skapar vi ett aktuellt system.
samarbete
Till er som samarbetar, Business går att få på en större geografisk nivå. Två kommuner till hela regioner kan visa upp sina företag på en gemensam plattform. Ni får även möjlighet att ta ut listor och skicka ut information m.m. på en bredare nivå.
Läs mer här