Nyhetsbrev

business
Ett komplett *CIM-system över alla verksamma företag oavsett juridisk form inom kommunen. Systemet är responsivt för dator, surfplatta, mobil och innehåller alla kända e-postadresser.
Business består av två delar, ett med inloggningsbehörighet att använda internt och en publik sida anpassad att ge service till kommunens besökare.
Business följer GDPR
* Customer Involvement Management
Båda delarna är kopplade mot GoogleMap och publik del även Google Translate.
Läs mer här
Avdelare
location
Ett komplett *CIM-system över alla fastighetsägare oavsett var de finns som äger kommersiell fastighet inom kommunen. Systemet är responsivt för dator, surfplatta, mobil och innehåller ägares kända e-postadresser.
Location består även av ett etableringssystem att arbeta med förfrågningar och möjlighet att lägga in egna kontakpersoner.
Location följer GDPR
* Customer Involvement Management
Systemet är sökbart även på typ och område
Läs mer här
leverans av Location sala
Sala får 171 ägare av kommersiella fastigheter i sitt Locationsystem. 34% av dem har fastigheter inom Salas kommun men finns fysiskt belägna utanför. Nu kan de skriva in kontaktpersoner både på ägarna men även på etableringsförfrågningar. Tillgång till e-postadresser, följa ärenden och mycket mer i Etableringssystemet Location.
Avdelare
Avdelare
sknt 2019
Årets konferens där Sveriges Kommunala Näringslivstjänstepersoner deltar blir i Uddevalla. Möjligheten att träffas och dela erfarenheter samt lyssna på föreläsningar i tiden gör att uppslutningen brukar vara runt 200 personer. Vi hoppas närvara som utställare och ser fram mot att träffa våra kunder och övriga deltagare i en helt fantastisk miljö.
Läs mer här
Avdelare