Info från Update

Biträdesbilaga kund
Vår bilaga ligger klar i systemet när ni loggat in. Den ska läggas till Huvudavtalet med ForReg/Business.
Avdelare
biträdesbilaga ny kund
Den medföljer huvudavtalet vid nybeställning. Dessutom finns den tillgänglig i systemet när man fått inloggningsmöjligheter.
utlämnande av uppgifter
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post eller i annan elektronisk form.
Om handlingen lämnas ut digitalt, t.ex. via e-post, kan de komma att hanteras i strid mot 21 kap.7§ Offentlighet- och sekretesslagen trots att handlingen i övrigt är offentlig.
Det kan till exempel gälla om mottagaren har tänkt använda handlingarna för marknadsförings-ändamål.
Avdelare
Avdelare
vårt avtal med scb
Scb samordnar all företagsdata åt oss. I vårt avtal framgår deras roll som leverantör till oss. De är ännu inte klara med sina uppdaterade avtal men har lovat det innan GDPR startar.
kontoret stängt v 10!
Vi håller kontoret stängt Vecka10, 4/3-9/3. Ni kan e-posta oss men vi läser e-posten sporadiskt dessa dagar. Vid väldigt viktiga ärenden går det att nå oss via mobilnumren på vår hemsida.
Sen är vi igång igen med nyladdad energi efter allt med GDPR och ser fram mot att utveckla vår etableringstjänst under våren.
Avdelare