Nyhetsbrev

GDPR för våra kunder
Vi har nu gått igenom vårt system Business och standardavtalen med våra jurister samt satt text på kompletterande uppgiftsbiträdesbilaga. Den kommer så fort vi får ett ok på innehållet och ska biläggas gällande avtal.
GDPR FÖR NYA KUNDER
När lagen träder i kraft kommer allt som rör GDPR i förhållande till Business ingå direkt i avtalet för ny kund. Vi är givetvis behjälpliga med de frågeställningar ni kan tänkas ha och de biträdesavtal som behöver iordningställas.
Svalöv väljer Business
Vi trodde Håbo skulle bli den sista kommunbeställning 2017. Men innan nyårsklockorna hann ringa ut året beställde Svalöv, den andra kommunen i familjen Helsingborg, Business. Vi ser fram mot ett gott samarbete!
Så här uttalar sig näringslivsutvecklare Joakim Nilsson; Vi har under en längre tid sökt en kostnadseffektiv lösning där vi kan lösa alla behov i samma system när vi upptäckte Business Update System som kryssade i alla rutor för oss.
Viktigt för oss är främst kommunikation med kommunens företag där vi behöver hantera olika typer av ärenden, nyhetsbrev och evenemangskalender och veta att vi alltid har uppdaterade företagsuppgifter.
För oss var också möjligheten att lägga till fler tjänster framöver viktig, bl.a. föreningsregister och ytterligare bransch-analyser utöver den grafiska bransch-statistik som ingår. Dessutom löser systemet vårt behov av ett kvalitetssäkrat publikt företagsregister på ett mycket bra sätt.
Avdelare
Avdelare