Nyhetsbrev

den nya uppdateringsmallen
De flesta kommuner har valt en anpassad mall för våra uppdateringsutskick. De som redan använts påvisar ett högre gensvar förutom att det förstärker ert varumärke och relation till företagen. Passa på om ni inte redan har det då priset är rabatterat året ut.
Läs mer här
Avdelare
Gilla oss på fb
Gilla oss på FB och du deltar i en utlottning av ett extra användarkonto eller ett kvartal med ekonomisk översikt kostnadsfritt. Vi uppger vinnaren på FB.
till fb
Kompetensförsörjningsprojekt
Många kommuner arbetar aktivt med olika satsningar för att förstärka näringslivet och öka kompetensen bland arbetssökande. Business är ett bra system för att nå ut till företag med erbjudande om arbetskraft likväl som företagen kan specificera sina behov. I ärendehanteringen kan branscher grupperas och noteringar om vilka företag som har olika behov registreras. Vi erbjuder anpassade utbildningar för att komma igång på ett bra sätt i Business.

Hör av er för mer information!

Avdelare
Avdelare
Ekonomisk översikt
Att i Business snabbt ha tillgång till en ekonomisk översikt över Sveriges företag till en låg kostnad har uppskattats. Exempelvis som Olof Herko i Orsa. Han gillar enkelheten utan extra inloggning och att det finns en faktaruta på de företag som inte är AB så att ingen omfrågandekopia behöver skickas ut. Tänk på att oavsett antal användare förändras inte priset. Bra att andra avdelningar kan få tillgång till företagsekonomiska uppgifter såsom f-skatt m.m. till en låg kostnad. Jämför oss gärna med andra system!
gdpr
Att dataskyddsförordningen, även känt som GDPR, som börjar gälla i EU 25 maj 2018 kommer att få konsekvenser har nog de flesta förstått. Vi samarbetar kontinuerligt med våra partners för att säkerställa att vi har de senaste patcharna, servicepacken och virusdefinitionerna i vår infrastruktur. Vad gäller utlämnande av uppgifter via Business finns regler och rutiner att förhålla sig till redan. Något vi får frågor om rör just utlämnande av uppgifter. Det vi finner mest intressant är att en kommun inte är skyldig att lämna ut via e-post eller i någon annan elektronisk form. Dessutom måste informationen förvaras hos myndigheten vilket inte är fallet med Business. Men vi återkommer mer i detta ämne lite längre fram.
Avdelare