Ekonomisk översikt

1. Avtalsinnehåll mm
Utöver Business avtal skall bilagda bilaga utgöra avtalsinnehåll mellan parterna.

2. Bakgrund
För kunder som använder sig av Business System finns en möjlighet att tilläggsbeställa tjänsten ekonomisk översikt. Ingen extra inloggning behövs. Bisnode är underleverantör.

3. Omfattning
Ekonomisk översikt kan uttas obegränsat under 12 månader över Sveriges företag. Ingen kopia lämnas på AB, enskild firma samt Hb, Kb lämnas kopia ut. Man kan se adressdata och Fakta Info utan kopia.

4. Pris
Bisnode debiteras med 5.000,-/år/kommun oavsett antalet användare. Beställaren får löpande uppdatering. Omfrågade kopior som skickas ut går ut i kommunens namn.

5. Avtalstid
Tjänsten ekonomisk översikt löper med en period om 12 månader och kräver ingen uppsägningstid.

6. Leverans
Leverans kan ske inom ett par dagar från att vi fått in beställning från kommunen.

Läs mer här