Nyhetsbrev

Business ärendehantering..
..för bättre företagsutveckling med praktikplatser och kompetensbehoven som finns.
I Emmaboda har vi träffat medarbetare på Centrum Sydost som är Emmabodas lokala utvecklingscentrum.
Vi bollade idéer hur man kan använda ärendehanteringen för bättre företagsutveckling med praktikplatser och kompetensbehoven som finns.
Det var ett givande möte och än en gång hittade vi ett bra sätt att använda företagssystemet Business.
Behöver ni också tips och råd på hur Business kan underlätta just i praktikplatssökning m.m.
Hör av er!

Kommentarer från arbetsgruppen;

Det här kommer att bli bra!<
Nu kan vi samarbeta med både näringslivsansvarig och arbetsmarknadscentrum – och alla kommer åt våra kompetensbehovsanalyser som vi gjort i projekt ”Ny resurs”.

Det kallar vi framåtsträvande samarbete!

Tack för ett gott samarbete! Det här blir bra.

Bra att det gick att lösa på ett smidigt sätt.
Avdelare  

 

Avdelare
Business nya kreditkontrollsystem
Vår leverantör Bisnode har i dagarna bytt från SHJ kredit till tjänsten Riskguardian.
Dock kvarstår samma inloggning hos våra kunder. Vi kommer utvärdera det nya systemet fram till maj innan vi tar ställning till fortsatt samarbetsavtal.

Vi tar gärna emot synpunkter!