Nyhetsbrev

Nu finns vi på facebook
Gilla och följ oss och vårt arbete på Facebook!
Avdelare
Business funktioner
Vill ni att besökarna enkelt kan söka bland alla aktiva företag på kommunens sida?
Avdelare
Vill ni lätt nå alla företag via e-post med information?
Slippa leta adresser och städa upp eventuella fel?
Vill ni samla era ärenden och noteringar gemensamt och lätt kunna följa varandras ärenden?
Vill ni visa upp era kommande evenemang på kommunens hemsida?
Ta ut deltagarlista, skicka e-post och skriva noteringar om era evenemang?
Vill ni se en branschfördelning i er kommun eller en viss grupp, exempelvis nystartade?
Avdelare