Nyhetsbrev

FÖRTYDLIGANDE AV CRM/cim
Väldigt ofta får vi höra benämningen CRM där man får det att låta som ett system eller programvara. CRM står för Customer Relationship Management som hör hemma i försäljningsvärldens värderingar och strategier. Sen kan det vara kopplat till ett eller flera affärssystem.
Update System arbetar mer med CIM, Customer Involvement Management. CIM handlar om att identifiera och utveckla möjligheter att involvera sina kunder i sin produkt- och affärsutveckling såsom t.ex. produktdesign och teknisk utveckling. Involveringen kan ske till en sådan grad att kunden påverkar själva produkten.
Avdelare
databasen-ert forreg system
Du kan ha ett system med tusentals företag och kontakter men om databasen inte upprätthålls kan man ställa sig frågan; hur många av dessa kontakter/företag är fortfarande aktuella? Människor byter jobb, går i pension, blir uppsagda. Företag flyttar, säljs, går i konkurs eller bara upphör. Om uppgifterna inte är aktuella så blir systemet och användningen meningslös.
Vår uppgift är att hålla allt fullt uppdaterat
= Update System
Då kan ni använda systemet ForRegs alla möjligheter i ert dagliga arbete!
ForReg = ett distributions- och kommunikationssystem för bättre företagsrelationer!
Ta två betala för en!
Året ut bjuder vi på brevmall nummer två.
Alla vet att det är viktigt att nå ut med bra information desto viktigare att nyheten/inbjudan syns direkt och är snygg!
Enda förutsättningen är att ni beställer båda brevmallarna samtidigt.
under uppbyggnad
I förra brevet fick ni se vår nya färg. Här kommer en bild av en del i nya systemet! Håll tillgodo och håll ut, sakta men säkert tar nya ForReg form!
Kontoret håller stängt
Trots att det är mycket att göra så kommer kontoret att vara stängt under tiden 13/11-20/11.
Ni kan alltid maila och vi tar de i den ordning det kommer in med hög prioritet. Någon händelse som att nån fyller år verkar ligga bakom denna åtgärd…Hoppas på ert överseende!Skulle något akut uppstå så ring 0705946644 och tala in ditt meddelande så återkommer vi!Vårt sista nyhetsbrev för året går ut i december.